A A A   Synod 2024
Diecezja Świdnicka

Diecezja świdnicka szkoli księży nt. "ustawy Kamilka"

piątek, 31-05-2024 | dodał: oprac. xp

Przygotowane przez prawników prelekcje mają pomóc duchownym we wprowadzeniu standardów ochrony małoletnich.

Wzwiązku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. ustawa Kamilka) wszystkie instytucje, w których przebywają małoletni, także placówki prowadzone przez Kościół (m.in. parafie, domy rekolekcyjne) zostały zobowiązane do wprowadzenia nowych standardów ochrony małoletnich. By przygotować posługujących na terenie diecezji świdnickiej księży do tego zadania, pracownicy Sądu Biskupiego przygotowali obowiązkowe szkolenie. Wśród prelegentów znalazł się m.in. duszpasterz osób pokrzywdzonych.

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2013 r. regularnie prowadzi diagnozę przemocy wobec dzieci cyklicznie co 5 lat. Ich wyniki pokazują, że obok przemocy rówieśniczej jednym z największych problemów jest wykorzystywanie seksualne zarówno bez kontaktu fizycznego, jak i z kontaktem fizycznym. Dzięki badaniu z 2023 r. poznajemy też skutki takich zachowań, a są nimi samookaleczenia (22%) czy próby samobójcze (9%). Doświadczenie przemocy i wykorzystywania istotnie zwiększało prawdopodobieństwo tych zachowań - wprowadzał w zagadnienie ks. Krzysztof Iwaniszyn.

Przedstawił też wnioski kwerendy Kościoła w Polsce dotyczącej wykorzystywania seksualnego nieletnich w latach 1950-2021. Zwrócił szczególną uwagę na miejsca dokonywania przestępstw, wśród których znalazły się: mieszkanie duchownego, przestrzeń jego posługi czy wyjazdy. Zauważył, że pojawiające się nowe przypadki przynaglają do podejmowania w Kościele jeszcze większych działań prewencyjnych, które pozwolą zapobiec kolejnym nadużyciom. Jednym z nich jest wprowadzenie zaleceń „ustawy Kamilka” będącej nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 15 lutego 2024 r.

- Ustawa ta koresponduje z przepisami określającymi konkretne przestępstwa, które znajdują się zarówno w kodeksie karnym, jak i prawodawstwie pozakodeksowym. Możemy je podzielić na pięć grup: przeciwko życiu i zdrowiu (rozdz. 19 KK), wolności seksualnej i obyczajności (rozdz. 25 KK), handlu ludźmi (art. 189a KK), znęcanie się fizyczne i psychiczne (art. 207 KK), posiadanie, nakłanianie czy rozprowadzanie substancji psychotropowych - wymieniał ks. Wojciech Wiewióra.

Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób bezradnych mówił natomiast o obowiązkach, które nakłada na pracodawców „ustawa Kamilka”.

- Dwa pierwsze weszły już w życie od 15 lutego 2024 r. i dotyczą sprawdzenia pracownika w rejestrach państwowych związanych z wykorzystaniem seksualnym nieletnich, jak również pozyskania zaświadczenia z sądu okręgowego w obrębie przestępstw, o których mówił wcześniej ks. Wojciech. Trzeci obowiązek to wprowadzenie standardów ochrony małoletnich, który będzie obowiązywał od 15 sierpnia 2024 r. - wyjaśniał ks. Arkadiusz Harbar.

O samych standardach mówił już ks. Włodzimierz Binkowski, oficjał świdnickiego Sądu Biskupiego.

- Są to zasady, które dotyczą zabezpieczenia małoletnich przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania i przemocy. Celem ich jest nienarażanie małoletniego na krzywdzenie i odpowiednie reagowanie w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. „Ustawa Kamilka” wyjaśnia, że zasady te powinny być dostosowane do charakteru i rodzaju placówki, a także prowadzonej działalności. W ustawie mowa jest o standardach w wersji zupełnej i skróconej, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży - przybliżał zagadnienie zebranym szczegółowo je omawiając.

Zebrani 31 maja w auli świdnickiego seminarium księża nie tylko zostali przeszkoleni z ww. prawa, ale i otrzymali komplet dokumentów mających pomóc w przygotowaniu odpowiednich standardów w konkretnych parafiach. Prowadzący spotkanie duchowni zadeklarowali też pomoc w przeprowadzeniu szkoleń dla katechetów i innych osób pracujących czy posługujących w parafii.

Podobne spotkanie odbyło się już wcześniej dla duchownych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku, a kolejne zaplanowano na 13 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu.

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM