Ekonom, tel. 74 85 64 406, ekonom@diecezja.swidnica.pl
ks. dr Sławomir AUGUSTYNOWICZ

Dyrektor, tel. 74 85 64 406, gospodarczy@diecezja.swidnica.pl
ks. mgr lic. Józef SIEMASZ

Główna Księgowa, tel. 74 85 64 407, finanse@diecezja.swidnica.pl
p. Agnieszka MASTALERZ 

Kadry:
p. Katarzyna KULIG
p. Marta WENERSKA

Sprawy dot. płatności: tel. 74 85 64 407 kasa@diecezja.swidnica.pl

Referat ds. sztuki sakralnej, tel. 74 85 64 406, zabytki@diecezja.swidnica.pl
ks. dr Robert BEGIERSKI

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Nadzór inwestorski"

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Zarządzanie projektem"

pdf

Nadzór inwestorski nad inwestycją "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

doc

pdf

Unieważnienie postępowania dotyczące zapytania: Nadzór inwestorski nad inwestycją "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf

Nadzór inwestorski nad inwestycją "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Zarządzanie projektem "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 79421000-1. doc

pdf

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

 

pdf

Podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia robót i utrzymywania obiektów budowlanych wynikające z ustawy o Prawie budowlanym

doc

pdf

 Umowa na wykonanie usługi konserwatorskiej 

pdf

 Umowa o roboty budowlane

doc

pdf

 Umowa o dzieło

doc

pdf

 Odbiór prac konserwatorskich i budowlanych

doc

pdf

 Protokół zdawczo-odbiorczy parafii

doc 

pdf