A A A  
Diecezja Świdnicka

Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych

czwartek, 17-06-2021

Bielawa 4 IX (sobota)

PPROGRAM DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SZCZEGÓŁY ZAPISÓW   - PONIŻEJ (NA GRAFICE)

DIECEZJA ŚWIDNICKA

serdecznie zaprasza do udziału

w diecezjalnym konkursie na

 LOGO

DUSZPASTERSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN KONKURSU 

Organizator: Diecezja Świdnicka

Cele:

  1. Kształtowanie postaw prospołecznych osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  2. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy:

Konkurs jest skierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Warunki uczestnictwa:

  1. Logo wykonane w dowolnej technice (plastyczna lub wykonana w dowolnym programie graficznym) należy przesłać na adres Organizatora mielczarekmarek@o2.pl lub duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl lub wysłać do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, pl. św. Jana Pawła II,  do dn. 15 VIII 2021 r. (niedziela). Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: nazwisko i imię, wiek (dane opiekuna) i nr telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  2. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć zgodę Rodzica/Opiekuna na udział w Konkursie (załącznik nr 1).
  3. Praca powinna być indywidualna i winna zawierać motyw religijny.
  4. Prace stają się własnością Organizatora.
  5. Za najładniejsza pracę zostanie przyznana nagroda ufundowana przez  bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego.

Ocenie podlegać będzie:

  1. Niekonwencjonalność, pomysłowość, wkład pracy oraz estetyka wykonania.

Podsumowanie konkursu oraz wręczeniu nagród będzie miało miejsce podczas Diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dn. 4.09.21r. w Bielawi

ks. Marek Mielczarek

Duszpasterz osób niepełnosprawnych

Diecezji Świdnickiej

 

…………………………….

Miejscowość, data

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego

 

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko

 

w konkursie na LOGO Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych Diecezji Świdnickiej oraz na przetwarzanie danych osobowych, w tym również wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w konkursie.

 

……………………………….……….

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Pliki do pobrania:

  plakatDDON.pdf  
Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM